Regulamin zawodów Łowisko Jerzyn

>>TABELA WYNIKÓW<<

W 2021 roku firma Carp Online proponuje wszystkim karpiarzom udział w zawodach o ósmy puchar CARP ONLINE które odbędą się na łowisku Jerzyn w dniach od 12.05.2021r. do dnia 16.05.2021r

 

Dopuszczone wywożenie zestawów środkami pływającymi, modelami RC jak i łowienie metodą rzutową. 


Organizatorem zawodów jest firma Carp Online, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów.
Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu.
Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego.
Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy.
Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy, następnie po uzyskaniu zgody mogą udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo, pojazdy muszą zostać pozostawione na parkingu przed wjazdem na łowisko.
Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich,
robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie ( publikację ) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.


Sponsorami nagród rzeczowych będą jak co roku profesjonalne firmy karpiowe.
Wszystkich chętnych do startu w zawodach gorąco zapraszamy.
Carp OnlineREJESTRACJA

Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach 9:00-10:00 
W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.
Nie będzie im również zwrócone wpisowe. Zespół, który zgłosi do zawodów asystenta, również musi go zarejestrować.

Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Losowanie będzie przebiegać jednorazowo tzn.
że wylosowany numer stanowiska nie będzie można zmienić.


TERMINARZ ZAWODÓW:

 • Środa (12 maj )
  9:00-10:00 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów 
  10:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie,
  14:00 rozpoczęcie łowienia.
 • Czwartek - piątek - łowimy :)

 • Niedziela ( 16 maj)
  10:00 zakończenie zawodów.
  12/13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.


  Regulamin team runnera:

Team runner posiada pełne prawa zawodnika.


Regulamin zawodów

Każda ekipa biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
Rozbijanie obozowiska dozwolone jest zawodnikom uczestniczącym w zawodach.
Podczas sondowania dna, wywożenia zestawów i holowania na pontonie/łodzi mogą znajdować się tylko zawodnicy.
Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.
W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie trzech markerów.
Każda ekipa łowi ogólnie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników.
Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W razie rezygnacji jednego z uczestników danej ekipy, drugi może łowić na dwie wędki.
Wędkujący mają prawo łowić na zestawy gruntowe oraz Zig Rig, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw itp.
Nęceni może odbywać się tylko w obrębie własnego stanowiska lub ze środków pływających.
Holowanie ryb może odbywać się przez zawodników biorących udział w zawodach (wliczając Team Runnera). Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana
Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę oraz team runner.
Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym/1 worek – 1 ryba/.
Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej.
Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu,
na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody w obecności sędziego.
Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.
Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie, Amury o masie od 2 kg.
Ważenie ryb odbywać się będzie dwa razy dziennie o godzinie 8:00 i 18:00 natomiast Karpia powyżej 20 kg i każdego Amura zgłaszamy bezzwłocznie sędziemu.
Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności.
W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
W klasyfikacji generalnej liczy się waga 5 największych ryb złowionych przez każdy startujący zespół.
W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uklasuje się ekipa, która złowiła więcej ryb, a następnie ekipa, która złowiła największą rybę.
Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami.
Życzymy tzw. „połamania kiji”.
Startujący podczas zawodów zobowiązani są stosować się do regulaminu łowiska.

W przypadku braku kompletu zawodników nagrody mogą ulec zmianie.

Nr konta 91 1940 1076 5413 1977 0000 0000   Credite Agricole

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl