Regulamin zawodów Dobro Klasztorne

W 2018 roku firma Carp Online proponuje wszystkim karpiarzom udział w zawodach o czwarty puchar CARP ONLINE które odbędą się na łowisku Dobro Klasztorne w dniach od 01.08.2018 do 05.08.2018.

Będą to zawody rzutowe.

Obowiązuje zakaz łowienia metodą Zig-Rig oraz metodą powierzchniową.

Wpisowego w kwocie 900zł od ekipy.
Zawody odbędą się w starej formule tzn. będzie obowiązywał zakaz korzystania ze środków pływających, łódek zdalnie sterowanych,
łowienie i hol ryb odbywał się będzie tylko i wyłącznie z brzegu . Do łask powrócą „ kobry, łyżki zanętowe , rakiety, proce i inne wynalazki”

Organizatorem zawodów jest firma Carp Online, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów.
Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu.
Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie będzie zwracać wpłaconego wpisowego.
Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska – celem wypakowania sprzętu.
Do godziny 14:00 tj. rozpoczęcia wędkowania, wszystkie samochody muszą być odstawione – zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych
tj. parkingach na terenie łowiska. Na teren zawodów nie będą wpuszczane przyczepy kempingowe, na każdym z brzegów jeziora ustawione są toalety.
Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy.
W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami przez zawodników jak i gości odwiedzających uczestników zawodów.
Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy,
następnie po uzyskaniu zgody mogą udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo, pojazdy muszą zostać pozostawione na parkingu przed wjazdem na łowisko.
Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich,
robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie ( publikację ) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.

NAGRODY

Nagrody otrzyma 7 pierwszych ekip w ogólnej klasyfikacji, oraz zwycięzcy trzech sektorów.

Łączna pula nagród 25000zł


Sponsorami nagród rzeczowych będą jak co roku profesjonalne firmy karpiowe.
Wszystkich chętnych do startu w zawodach gorąco zapraszamy.
Carp OnlineREJESTRACJA

Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w terminarzu zawodów.
W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.
Nie będzie im również zwrócone wpisowe. Zespół, który zgłosi do zawodów asystenta, również musi go zarejestrować.
Koszt startu team runnera w zawodach wynosi 200zł. Obowiązki team runnera opisane są w regulaminie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK

Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Losowanie będzie przebiegać jednorazowo tzn.
że wylosowany numer stanowiska nie będzie można zmienić.


TERMINARZ ZAWODÓW:

-----------------------------------------------
Środa (1 sierpień )
8:00-10:00 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów,
10:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie,
14:00 rozpoczęcie łowienia.
Środa-Niedziela (1-5 sierpień)
Niedziela (5 sierpień)
11:00 zakończenie zawodów.
12/13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.

Regulamin team runnera:


Team runner posiada pełne prawa zawodnika.


Regulamin zawodów

Zakaz połowu metodą ZIG-RIG (maksymalna długość przyponu 50cm)

Każda ekipa biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
Rozbijanie obozowiska dozwolone jest zawodnikom uczestniczącym w zawodach.
Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie oraz hol ryb musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
Nie dopuszcza się wjazdu na stanowiska przyczep kempingowych.
Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana,
a następnie wykluczona z zawodów.
W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie trzech markerów.
Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu,
zabrania się stosowania łódek zdalnie sterowanych celem wywożenia zestawów i nęcenia łowiska.
Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu muszą zostać odstawione na parkingi.
Każda ekipa łowi ogólnie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników.
Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W razie rezygnacji jednego z uczestników danej ekipy, drugi może łowić na dwie wędki.
Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw itp.
Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i musi ono odbywać się z brzegu/wejście do wody max. do kolan/ w granicach własnego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana
Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę oraz team runner.
Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym/1 worek – 1 ryba/.
Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej.
Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu,
na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody w
obecności sędziego.
Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.
Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie, Amury o masie od 3 kg.
Ważenie ryb odbywać się będzie dwa razy dziennie o godzinie 8:00 i 18:00 natomiast Karpia powyżej 20 kg i każdego Amura zgłaszamy bezzwłocznie sędziemu.
Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie
złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności.
W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
W klasyfikacji generalnej liczy się waga 3 największych ryb złowionych przez każdy startujący zespół.
W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła więcej ryb, a następnie ekipa, która złowiła największą rybę.
Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami.
Życzymy tzw. „połamania kiji”.
Startujący podczas zawodów zobowiązani są stosować się do regulaminu łowiska.

W przypadku braku kompletu zawodników nagrody mogą ulec zmianie.

Nr konta 69 1940 1076 3156 2744 0000 0000 Credite Agricole.

 

 

 

TABELA WYNIKÓW

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl